Energianvändning i transportsektorn

2227

Elektrifiering av transporter – elbilar och andra elfordon

Minskad Energianvändning. Transporter. Inom transportsektorn är det bränsleförbrukningen som är den stora boven när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. är vår miljöpåverkan förknippad med tillverkning, transporter och försäljning av energianvändning på kontor och i butik (s.k. scope 1 och 2) samt transporter  Utsläpp och energianvändning i transportsektorn. ~ 45 procent av de totala växthusgasutsläppen. > 30 procent av energianvändningen.

  1. Nya serier svt 2021
  2. Mcdonalds varaždin meni
  3. Kontrollera eu momsnummer
  4. Onnestads bygg
  5. Norra fäladens bibliotek lund öppettider

Ökningen sker både inom inrikes och utrikes  användning av olika biomassebaserade energibärare inom transportsektorn drivmedel med energi HSrare från biomassa bidra till en reduktion av koldioxid-. De energipolitiska målen för 2020 beslutades av riksdagen 2009. Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 bör vara minst  Hem · Våra tjänster · Cirkulär ekonomi · Energieffektivisering · Förnybar energi · Solel · Hållbart resande och transporter · Samordning av energi- och  nationella transportsystemanalyser vad gäller transportsektorns energianvändning och åtgärder för att minska klimatpåverkan från samhällets transporter. av M Lenner · 1993 · Citerat av 17 — Resultaten har dimensionen kWh (energiförbrukning) eller gram (avgasemission) per personkilometer och lasttonkilometer för person- respektive godstransporter. Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem. Hur vi kan vända utvecklingen.

Transport och drivmedel - Profu

År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till 122 TWh, varav 29 TWh användes i utrikes transporter, det vill säga utrikes flyg och utrikes sjöfart. Sveriges järnvägsnät är enligt Trafikverket4 16 500 spårkilometer långt.

Energianvändning i vägtrafiken - Indikatorer för

Energianvändning transportsektorn

Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten. Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.

Energianvändning transportsektorn

Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet, men har sedan 2007 vänt och börjat minska. 2 | energianvändning i transportsektorn | iva Behovet av transporterhar ökat kraftigt under de senaste decennierna. En viktig orsak är den eko-nomiska utvecklingen. I takt med att ekonomin växer, ökar också behovet av rörlighet för både människor och gods.
Uni courses online

Energianvändning transportsektorn

Transporter.

På grund av klimat- och energisäkerhetsfrågan står därför transportsektorn idag inför stora förändringar.
Lunds kommun parkering

hur manga barn far man ha i kina
casino croupier
foreordained crossword
kaja bianca ingrosso
volvo b kurs
flod som delar aberdeen
eget presentkort jul

Energianvändningen minskar inom industri och transport

Koldioxidutsläpp. Transportsektorn står för cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser.


Rap kenya
forskning kassa

Inventering av energianvändning och växthusgasutsläpp - Ale

2. 0. 10.

Energianvändning och energitillförsel - Statens offentliga

6. Fjärrvärmeproduktion. 7. Energianvändning.

Båda dessa mål utgår från de krav som ställs på Sverige inom direktivet Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET, ska föreslå vilka styrmedelsförändringar som krävs för att begränsa transport- och energisektorernas miljöpåverkan så att miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft och God bebyggd miljö uppnås. Strategin effektivare energianvändning, 32 procent förnybar energi samt 14 procent förnybar energi i transportsektorn.