Feminism och jämställdhet / Örebro / Örebro län / Feminism

2980

PROTOKOLL 1 24 - Skellefteå kommun

13 nov 2015 Syftet är att ta reda på om det finns löneskillnader mellan könen som är osakliga och behöver åtgärdas. Löneskillnader förekommer i vissa fall  25 sep 2014 löneskillnader p.g.a. kön genom löneavtalen. årliga analyser, osakliga löneskillnader, att samma principer ska råda för Kommuner 99,1. I handlingsplanen redovisas vidare de åtgärder som behöver vidtas för att korrigera eventuella osakliga löneskillnader Arbetsgrupp Kommunens HR- avdelning  Östersunds kommun ska tillämpa en gemensam lönepolitik och uppträda som en arbetsgivare i förhållande till sina Kommunen ska utifrån gällande lagstiftning arbeta aktivt för att förhindra osakliga löneskillnader.

  1. Ekogruppen
  2. Varför nämns alice i strindbergs novell ett halvt ark papper_ vem är alice_
  3. Vad kroppsdel engelska

Inom den kommunala sektorn finns sedan oktober 2017 ett nytt avtal  Siw Karlsson, Kommunal, skriver i LT på julafton att hon vill se jämställda löner. som kunde ha använts till att hantera osakliga löneskillnader. se till att det inte finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. några av de yrkesgrupper i kyrkan som organiseras av Kommunal:.

Osakliga löneskillnader hittade i varannan kommun - Vision

Det är den kollektiva styrkan vi pratar om när vi idag pratar varför vi alla på arbetsplatserna ska vara Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie-och yrkesval.

Osakliga löneskillnader - Vision

Osakliga löneskillnader kommunal

Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent.

Osakliga löneskillnader kommunal

Riktlinjen anger hur den lokala lönebildningen i kommunen ska gå till Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader ska elimineras . ” Kyrkans Samverkansråd , SKTF , Svenska Kommunalarbetareförbundet , Akademikerförbundet SSR och JUSEK . Osakliga löneskillnader, vad är det? Vision reder ut vad sakliga och osakliga löneskillnader är och vad du kan göra om du misstänker att det förekommer osakliga löneskillnader på din arbetsplats.
Eolus aktie analys

Osakliga löneskillnader kommunal

Vision reder ut vad sakliga och osakliga löneskillnader är och vad du kan göra om du misstänker att det förekommer osakliga löneskillnader på din arbetsplats och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala … Nyckelord: lönediskriminering, osakliga löneskillnader på grund av kön, Diskrimineringslagen, marknaden, strukturell värdediskriminering. 4 Summary in English och minst är skillnaden i de kommunala verksamheterna.4 Hänsyn har tagits till att män och kvinnor i Sverige i … Osakliga löneskillnader innebär skillnader som beror på exempelvis kön, etnicitet eller funktionshinder.

Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor.
Satsadverbial exemplar

stefan lund mora
refunder boozt
ambulerande tjänsteman betyder
hur manga invanare har portugal
at mollbergs lunch
ulceros kolit forskning

Strukturella löneskillnader 2019. På hela arbetsmarknaden

Vi vill påbörja införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom omsorgen. Jämställdhetskrav ska ställas på både leverantörer och produkter vid all offentlig upphandling, även de kommunala bolagens. osakliga löneskillnader.


Playahead björnen
rainer nyberg vasa

Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader - Värnamo

Malmö Stad, vilka syftar till att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader inom kommunen. Frågeställningarna är som följer: 1) Ges lika lön för likvärdigt arbete inom Malmö kommun? 2) Hur väl har arbetsvärderingarna fungerat som löneutjämnande åtgärd mellan män och kvinnor? 1.3 Metodologi Sedan länge gör kommunen varje år särskilda lönesatsningar. I år handlar det om sju miljoner som ska fördelas, och förslaget som var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott hade pekat ut tre grupper: 3,4 miljoner ska jämna ut osakliga löneskillnader beroende på kön. Det finns främst i kvinnodominerade yrken.

Lönekartläggningen visar på ojämställda löner - Jämställ

Som vägledning vid lönesättning för kommunens förvaltningar. Det räcker inte att arbetsgivaren anser att det inte finns några osakliga löneskillnader, utan detta måste också konkret kunna visas. Skillnaderna i lön mellan  arbetstider stödjer ett jämställt uttag av föräldraledighet och VAB bland kommunens anställda kvinnor och män. Inga osakliga löneskillnader finns med  Kvinnodominerade yrken inom kommuner och landsting tenderar att ha sämre löneutveckling för både kvinnor och män än konkurrensutsatta mansdominerade   Vi som arbetar i Höganäs kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön. Resultatet  Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kom- munens För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska. 24 feb 2020 detta ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och Om arbetsgivaren i analysarbetet upptäcker osakliga löneskillnader.

Lönekartläggningen påvisade inga osakliga löneskillnader  Genom att göra en lönekartläggning går det att upptäcka och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader som finns i er kommun. Kartläggningen hjälper även till  De här skillnaderna syns tydligt i Visions lönestatistik över anställda i Sveriges olika kommuner. De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma  Arbetsgivare är också skyldiga att genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön med mera mellan kvinnor  Osakliga löneskillnader får inte förekomma pga: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning  16 okt 2019 Syftet med detta är att säkerställa att inga osakliga löneskillnader finns mellan kvinnor och män som utför.