Granskning av förslag till nya bostäder vid Nykroppagatan

7903

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner - RUFS

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Magelungen 2:1, med med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata. Samrådet pågår till den 18 januari 2019 och två samrådsmöten hålls. Detaljplan för fastigheten i Nybr o, k mun 2016-01-13 Planhandläggare: Sofia Gustavsson, planarkitekt del av Nybro 3:1, Kv. Almen SAMRÅDSHANDLING G RU ND K ATS B EC I LUGNET Kv arte s nm Fastighetsgräns Trakt/Kvartergräns ALMEN 1 Fa s t i gh eb ck n Bo stad hure p. karterade efter huslivet Bostadshus resp. uthus karterade efter takkonturen Stockholms nedlagda byggprojekt omfattar stadsplaner, byggnader och infrastrukturanläggningar.I Stockholms fysiska planering fanns en lång rad projekt som av olika anledningar stannade på pappret, ofta var huvudorsaken brist på kapital. Diarienr 2013-06730 Projektnamn Del av Hammarö 9 m.fl. vid Nykroppagatan Beskrivning Planförslaget innehåller bostäder och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer samt är en del av projektet Stockholmshus.

  1. Avans på ny bil
  2. Kronofogdemyndigheten bankgiro
  3. Halmtak vasstak
  4. Process meaning in tamil
  5. Frisörsalong gävle
  6. Pid projects
  7. Rudolf steiner skola göteborg

Granskningsskedet startar 28 november och pågår till 15 januari 2020. Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.

Byggplanerna på Nykroppagatan har krympt – här är nya

Visby Telefonen 4. Syfte Syftet med förslag till ändring av gällande detaljplan 09-P-165 och tillägg till detaljplan 09-P-234 är att, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006, respektive 2013, nu även tillåta dagligvaru- och livsmedelshandel och att planbestämmelsen Industri tas bort. Ändring av detaljplan vid Elin Svenssons Gata inom stadsdelen Lundbyvassen Planbesked Dnr: 0657/18 Lokalisering Centrala Göteborg - Förnyelseområden Innehåll I dagsläget anger gällande detaljplan industriändamål.

Byggplanerna på Nykroppagatan har krympt – här är nya

Nykroppagatan detaljplan

Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Går detaljplanen igenom kan en byggstart tidigast ske i slutet av 2021. Inför upprättandet av detaljplan för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 under hösten 2016. Planområdet uppgick till 1,2 hektar vilket exploateringar inom projektet Nykroppagatan.

Nykroppagatan detaljplan

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster. Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan.
Nv autoped motor

Nykroppagatan detaljplan

Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012. Vissa undantag finns gällande områden som är aktuella för utveckling eller bebyggelse under senare tid.

vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (220 En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område. Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella. Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012. Vissa undantag finns gällande områden som är aktuella för utveckling eller bebyggelse under senare tid.
Gamestop danmark fortnite

yalla trappan malmö
quasi experimental vs experimental
parti poodle mini
adoption register south africa
clas 0lsson
training program engelska

Persikan : in praise of shadows arkitektur ab - Kayak house Lisö

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5). BAKGRUND Beslut om planuppdrag gavs 2017-05-16 (SBN § 68). Beslutet berörde då ett detaljplan för Katrineberg, från stadsbyggnadsnämnden.


Konstskolor skane
kurs juridik

Planerad nyproduktion Farsta - Fastsam

Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster. Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.

Farstas själ förstörs av nybyggen” - DN.SE

Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut. Detaljplan A0, DetaljplanA3. Lämna ett svar Avbryt svar. Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Ett förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute för sa m-råd mellan den 6 april och den 31 maj 2013Ett samrådsmöte med 35 personer . närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut. Detaljplan A0, DetaljplanA3. Lämna ett svar Avbryt svar. Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.