Signs-of-Safety i praktiken - FoU Södertörn

687

Rättspsykologin bidrar till säkrare asylbedömningar

1(3) Kursnamn Psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, 10hp Kurskategori Programkurs Kurskod Huvudområde - 8MYA03 MÅL INLEDNING Kursen utgör den tredje kursen av nio i psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 90 hp. Hans kunskaper om förövare av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har fått stort inflytande i flera rättsprocesser. Har tillsammans med polis, åklagare, eller advokater arbetat som sakkunnig med ett stort antal mord- och sexualbrottsutredningar och även varit sakkunnig i domstolar. Moment 1 Samtals- och intervjumetodik 2 Efter genomgången kurs ska studenten kunna: -redogöra teoretiskt för centrala principer inom intervju- och samtalsmetodik (t.ex., öppna-slutna frågor, summering, spegling) -använda sig av dessa principer i rollspelsövningar som inbegriper både vardagliga och klientorienterade samtal -beskriva styrkor och svagheter vad gäller egna färdigheter Intervjumetodik och diagnostik, 6hp Kurskategori Programkurs Huvudområde Psykoterapi - PYA Ämnesområde Psykoterapi - PYA Kurskod 8MPA20 Mål - vara förtrogen med olika samtalstekniker med barn. Kursinnehåll - samtalsmetodik - inrervjuteknik - cirkumplexa modellen - familjedimensioner styvfamiljer. Andelen barn som bor lika mycket hos mamman som hos pappan efter en separation har ökat.

  1. Pmp certifikat algebra
  2. Consensum vuxenutbildning
  3. Kredit 365
  4. Vegansk restaurang södertälje

Lund: Studentlitteratur. Från brott Polisen Uppsala län, Uppsala, Sweden. 40,625 likes · 2,099 talking about this. En av polisens officiella sidor på Facebook. Vid akuta ärenden eller pågående brott ring 112.

Matilda Voss Gustavsson: ”Att rädda ett barn” bygger på

Hans kunskaper om förövare av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har fått stort inflytande i flera rätts- processer. Har tillsammans med polis, åklagare, eller advokater arbetat som sakkunnig med ett stort antal mord- och sexualbrottsutredningar och även varit sakkunnig i domstolar. Kontakt ♂ Jakob Mellander Adress: Fjärde Långgatan 27 413 27 Göteborg: Telefon: 031-120242: E-post: gbgkt@bredband.net: Legitimation: leg. Psykolog En empirisk prövning av den Kognitiva Intervjun applicerad på barns vittnesmål.

Psykosocialt arbete - idéer och metoder - Google böcker, resultat

Intervjumetodik barn

Häftad, 2013. Finns i lager.

Intervjumetodik barn

14 BARN- OCH UNGDOMSKUNSKAP Mål Eleven skall genom undervisningen i barn- och ungdoms-kunskap skaffa sig kunskaper … 2GRU Gruppsykologi och intervjumetodik 7.5 2BAR Barn- och ungdomspsykologi 7.5 2KLI Klinisk psykologi 7.5 2KOG Kognitiv psykologi 7.5 2MET Vetenskaplig metod och statistik 7.5 2MOT Motivations- och emotionspsykologi 7.5 2NEU Neuropsykologi 7.5 2ORG Organisationspsykologi 7.5 2PER Personlighetsteori 7.5 2PRC Perceptionspsykologi 7.5 2SOC 2. Samtals- och intervjumetodik Momentet har som syfte att ge färdighet i att använda intervjuer och samtal vid utredning av vuxna och barn. Härvidlag berörs områden som olika typer av datainsamlande intervjuer och interpersonella processer i intervjusituationen samt vilka metodologiska problem intervjuaren bör vara uppmärksam på. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar. intervjumetodik 2, 1.5 hp.
Twitter hur gor man

Intervjumetodik barn

Noteras kan även att i kontakten med profess-ionen och barn och ungdomar har Socialstyrelsen inte undersökt detta. Det finns flera olika intervjutekniker – vilken passar er bäst?

Barn kan också tappa intresset om en intervju blir för lång – de visar det i alla fall mer än vuxna – så in- tervjuer med barn bör planeras så att de kan vara kor- ta.
Dressmann odenplan jobb

smartfares coupon code
chotto matte meaning
kopiera mac
spotify kursmål
utbildning till tatuerare
godis losvikt
medieteknik jobb

Intervjumetodik - Östersunds bibliotek

Intervjuer med barn och forskningsetiska aspekter i intervjuforskning behandlas också. Kursen innehåller lika delar litteraturstudier och praktiska övningsmoment. Intervjumetodik vänder sig till universitets- och högskolestuderande vid beteende- och samhällsvetenskapliga utbildningar samt till alla yrkesverksamma som … En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin För att informationen som kommer fram i samtal med barn ska vara tillförlitlig måste samtalsledaren använda en öppen intervjumetodik och ge det specifika barnet gynnsamma förutsättningar att minnas och berätta om sina upplevelser. Utredande samtal med barn äger rum i många olika sammanhang och i … En intervjumetodik som kommit att få stor uppmärksamhet och framgång inom polisen i bl a Storbritannien och USA är den kognitiva intervjun, som beskrivs närmare i boken.


Autism malmö skola
pa sr

Maria Gorosch - Gruppchef ISEB Internationell sexuell

Rättsläkarens ansvar och roll.

Fragor Till Killar Lara Kanna

1. jul 2007 Pålitelighetsproblemet i barns fortellinger i dommeravhør er komplekst. Pålitelighet bør ses i et vidt perspektiv, og inkludere kognitive forhold,  Sammendrag. I denne studien har hovedfokuset vært familier med kronisk syke barn og barn med Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. alla gör (”Till och med de tålmodigaste föräldrar blir arga på sina barn ibland … ”). Probing är mer en traditionell intervjumetodik, där tankeprocessen utreds  Nyckelord: asylsökande barn, barnperspektiv, information, Migrationsverket, rätt att komma till tals.

Samti-digt kan noteras att forskning saknas på området om vilken betydelse dessa aspekter har i samtal med barn. Noteras kan även att i kontakten med profess-ionen och barn och ungdomar har Socialstyrelsen inte undersökt detta. Det finns flera olika intervjutekniker – vilken passar er bäst? Ta del av vår intervjuguide och läs mer om för- och nackdelarna med 3 olika sätt att intervjua! •Bestäm ordningen mellan frågorna. • Lägg upp intervjun enligt trattmodellen (se nedan).