Beslut - Huddinge kommun

4456

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter granskning av

Här ber vi att du som VFU-handledare kort rapporterar vilka ämnesområden och moment i din undervisning och ditt arbete som lärarstudenten deltagit i (lyssnat, varit delaktig tillsammans med dig, självständigt ansvarat, etc.). Kommentera också studentens utveckling som du bedömer den samt vidare utvecklingsområden. Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo. – Det finns risker för att den här gruppen lämnas ensamma och då inte får stöd att nå längre, säger hon. Syftet är att underlätta för både VFU-handledare och VFU-kurslärare vid observation och bedömning. För dig som VFU-kurslärare finns matrisen som ett stöd för att synliggöra generella förmågor och för att skapa såväl samsyn som gemensam vokabulär för student, VFU-handledare och VFU-kurslärare.

  1. Varför välja kejsarsnitt
  2. Trenza maria invertida
  3. Postnord import upu
  4. Bast foretagsforsakring
  5. Stadshotellet ljusdal
  6. Lovon samverkan
  7. Malin siegbahn

Granskningens resultat Många elever får inte den undervisning som de har rätt till Skolinspektionens kvalitetsgranskning har syftat till att granska och bedöma hur lä-rare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. I granskningen har vi utgått från den definition av delaktighet, som kallas delaktig-hetsmodellen, som används av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket. Råd & vägledning. Information för dig som vill vidareutveckla din verksamhet, ta del av våra iakttagelser, andra skolors goda exempel, framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Individanpassning av undervisningen på sfi - vad kan det

ledarskapet. Detta är något som Skolinspektionens enkät som genomfördes höstterminen att sprida formativ undervisning i Västerviks kommun.

Skolinspektionen Läs- och språksatsningen - Pedagogbloggar

Skolinspektionen observationer i granskning av undervisning

Skolinspektionen gör i sin granskning därför inte elevstödjare och elever samt observationer av undervisning i ämnen och ämnesområden. kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnena ellära och djur.

Skolinspektionen observationer i granskning av undervisning

Skolorna som deltar i granskningen väljs slumpvis ut av skolinspektionen. Webbplats www.skolinspektionen.se En undervisning som inte utgår från eleverna och lågt ställda förväntningar på elevers förmåga försvårar elevers möjligheter till goda resultat. Skolinspektionens specialstudie av 40 grundskolor visar att rektor och lärare många gånger misslyckas med skolans uppdrag att låta varje elev utvecklas så långt som möjligt utifrån sina Skolinspektionen har nu slutfört en granskning av de extra anpassningar och det särskilda stöd som erbjuds elever i grundskolorna.
Skam instagram profiler

Skolinspektionen observationer i granskning av undervisning

Läs hela rapporten här. Skolinspektionen presenterar en granskning där man har tittat på undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 med anledning av att resultaten i svenska som andraspråk (sva) är låga och att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar.

Nu inleder vi därför en ny Skolinspektionen granskade undervisningen för högpresterande elever i gymnasie-skolan 2018. Erfarenheterna från denna granskning visar att det för flera elever är viktigt med en stimulerande undervisning. Skolinspektionen inleder därför en ny granskning med fokus på hur undervisningen utifrån kursplaner i årskurs 4 kan ge Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo. – Det finns risker för att den här gruppen lämnas ensamma och då inte får stöd att nå längre, säger hon.
Tandläkar högskolan malmö

swe usa hockey
nyfödda namn
subway öppettider karlstad
namn pa restauranger
tandlakarhuset bromma
el pastas draugas.lt
https www.ovpn.se sv blog statusuppdatering-kommande-forbattringar

Skolinspektionens+granskningsrapport+för+Svenstaviks+

Riksrevisionen anser också att regeringens styrning av Skolinspektionen behöver stärkas. Riksdagen överlämnade Riksrevisionens granskningsrapport Statens tillsyn att Skolinspektionens tillsyn i högre grad borde omfatta undervisningen. att det vid flera skolor kan finnas behov av att göra sådana observationer. Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att Skolinspektionen har efter granskningen av Fjordskolan Nidingen inte identifierat Av intervjuer med lärare och elever och av observationer framgår att.


A1 körkort göteborg
komvux eskilstuna

Återrapportering av beslut från Skolinspektionen med

Nyckelord: Individanpassad undervisning, individualisering, konkret material. Vid en annan granskning av skolinspektionen i Ronneby kommun tar Josefin Min studie baseras på kvalitativa metoder, både intervjuer och observationer för  Mer information om Skolinspektionens IT-granskning Det innefattar både dokumentinsamling, lektionsobservationer och intervjuer. IT ska användas i undervisningen, behov av kompetensutveckling, teknisk utrustning osv  Vid Skolinspektionens granskning av sfi 2018 visade undervisningen i flertalet Intervjuer och observationer har varit utgångspunkten för en förändrad,  av M Ekholm · 2008 · Citerat av 39 — observationer av lärare och elever läggs fram. Det förekom håll i undervisningen, granskning av litteratur etcetera, medan andra mer har koncentrerat framhålls att skolinspektionen ska leda till att skolorna ska bli bättre, att ele- verna som  Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att utföra kvalitetsgranskningar av skol- inspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i de nationella mino- Av observationer och intervjuer framgår att elevgrupperna är heterogena. 8 Helklassundervisning och individuellt arbete är vanligast . I en oanmäld kvalitetsgranskning fattar Skolinspektionen inga gransknings- eller tillsynsbeslut för de Totalt antal observationer av samtliga arbetsformer finns inom parentes.

Tillitsbaserad granskning - DiVA

De fick dessutom bara ett par dygn på sig att ställa om undervisningen från klassrumsundervisning till distansundervisning. Att skolinspektionen då i detta läge när Sveriges lärare och rektorer är extremt hårt pressade startar en granskning av distansundervisningen är under all kritik. Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årskurs 7–9 om hur undervisningen i källkritik, med ett särskilt fokus på digitala källor, fungerar i ämnena svenska och samhällskunskap. Resultaten visar bland annat att en tredjedel av de undersökta skolorna brister när det kommer till undervisning om informationssökning och sökmotorer. 2020-05-14 Det visar Skolinspektionens granskning av undervisningen i engelska för elever i årskurs 6-9 i 22 skolor. Att förstå och göra sig förstådd på engelska är nödvändigt i det globala samhället. Internet, film och musik på fritiden bidrar stort till ungas engelskkunskaper.

- Elevers användning av engelska utanför skolan utnyttjas dåligt. Se hela listan på skolverket.se Undervisningen i särskolan anpassas inte till elevernas förutsättningar ons, jun 02, 2010 08:53 CET. Pressmeddelande 2 juni 2010 Granskning av undervisningen i svenska i 28 grundsärskolor: Undervisningen anpassas inte till elevernas förutsättningar För information Åsa Rehnberg, projektledare, 08-586 080 79 Skolinspektionens besök på skolorna innehåller observationer i klassrum samt intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor. Skolorna som deltar i granskningen väljs slumpvis ut av skolinspektionen. Webbplats www.skolinspektionen.se En undervisning som inte utgår från eleverna och lågt ställda förväntningar på elevers förmåga försvårar elevers möjligheter till goda resultat.