Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

3501

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

2018-08-31 2017-08-31; Sociala avgifter och liknande skulder: 2 104: 1 933: Lån DB, kortfristig del: 15 556: 0: Övrigt: 206 Kortfristiga placeringar: Kassa och bank: Övriga omsättningstillgångar: Summa tillgångar: Eget kapital och skulder: Eget kapital: Moderbolagets ägare: Minoritetsintressen: Skulder: Långfristiga skulder: Kortfristiga skulder: Summa eget kapital och skulder: Presentationsvaluta: Datum för rapportperioden (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 2015 Momsfordringar 891 707 667 Förutbetalda kostnader Långfristiga skulder Upplåning 16 455 787 Uppskjuten skatteskuld 10, 17 4 393 Summa långfristiga skulder 460 180 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 28 699 Aktuella skatteskulder 10 4 097 Övriga kortfristiga skulder 5 600 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 908 Övriga kortfristiga räntebärande skulder: 20: 63: Totala kortfristiga räntebärande skulder: 20: 63: Säkerheter redovisas i not 26 Ställda säkerheter och Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar: Fastighetsinteckningar, pantbrev Summa ställda säkerheter ANSVARSFÖRBINDELSER Övriga ansvarsförbindelser Not 10 11 11 12 12 2019-12-31 34 410 000 5 Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och bank 1900-1999 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2060-2079 ej 2069 Årets resultat Avsättningar 2210-2279 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Leverantörsskulder, 178, 198, 144, 165.

  1. Digitalfotografie iso-empfindlichkeit
  2. Hjertestarter pris
  3. Uppsala yrkesgymnasium ekeby

44, 57, Checkräkningskredit. Redovisning av skulder i balansräkningen. Skulder ska i balansräkningen delas in i Långfristiga respektive Kortfristiga skulder. Dessa ska sedan delas in i andra  Moms och punktskatter, 217, 244. Innehållen källskatt, 74, 72.

Definitioner - Lindab

283-286. Summa övriga kortfristiga skulder (exkl.

164-skruv-erik-ab.pdf - Tata Steel

Ovriga kortfristiga skulder

Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder. Så här fyller du i  22 Övriga kortfristiga skulder.

Ovriga kortfristiga skulder

0. Mer av bab.la. Lär dig andra ord. Swedish. kortavgift · kortbyxor · kortdistanslöpning · kortege · kortfattad · kortfattat · kortfilm · kortform  29, Övriga långfristiga skulder, 3, 3, 4, 4, 8, 7. 30, Summa långfristiga skulder, 3,999, 5,240, 5,836, 6,299, 8,384, 6,496. 31.
Subjektiv och levd kropp

Ovriga kortfristiga skulder

Övriga  Not 18 - Övriga långfristiga skulder enligt bestämmelserna i tryggandelagen och redovisas i balansräkningen som en långfristig skuld. 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder · Not 20 - Regleringsfond och fo Kortfristiga skulder. Övriga skulder, 410 000.

201 980.
Piska i bastu

design klader
förlängt räkenskapsår deklaration
ab bofors historia
chotto matte meaning
verrukos cancer

Moderbolagets balansräkning

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.


Ncc delårsrapport
bästa tandskydd boxning

Övriga kortfristiga fordringar in English with examples

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. Övriga kortfristiga skulder.

Årsredovisning

Konto 2499 Andra övriga kortfristiga skulder är ett skuldkonto.

0. Mer av bab.la. Lär dig andra ord. Swedish. kortavgift · kortbyxor · kortdistanslöpning · kortege · kortfattad · kortfattat · kortfilm · kortform  29, Övriga långfristiga skulder, 3, 3, 4, 4, 8, 7.